top of page

טלוס ויליג'

כפר טלוסאני אקולוגי

מרכז טלוס ויליג' - מהות הכפר הטלוסיאני

אחים ואחיות בני למוריה,

 

עם קריאתו של אדמה, להקים את מרכז האור הייחודי, בשאסטה בארצות הברית ובשדי אברהם בישראל,

הבנו את החשיבות הרבה שבהקמת הכפרים הטלוסיאנים.

תפקיד הכפר הינו לאחוז ולשמור על תדר טלוס, מתוך האחדות וחיי הקהילה משופעי הנתינה.

לאחר חשיבה מעמיקה, הגענו למסקנה כי על הכפר שיוקם במימד הגשמי, להתנהל כיחידה כלכלית עצמאית, אשר מבוססת על התנדבות חברים מהקהילה העולמית והוא יהווה מקום מפגש של בני למוריה, כאשר השפה המשותפת הינה שפת הלב.  

הכפר ינוהל על מנת לתחזק עצמו ולא על מנת ליצור רווחים כגוף עסקי.

המקום יתוחזק על ידי חברים אשר יבחרו לשהות בכפר, ולתפעל אותו באופן שוטף.

ארגוני טלוס העולמיים, או ארגוני אור, יוכלו להתארח בכפר, בתשלום שיכסה את ההוצאות השוטפות בלבד, לעבוד בכפר, ולהיות שותפים בתפעולו, להעביר סדנאות למטרות צמיחה, התקדשות והתעלות.

דברי הכהן הגדול אדמה על הקמת טלוס ווילג'

בימים אלו, טלוס למוריה ישראל קבלה על עצמה משימה, בשיתוף הרמוני עם ארגוני טלוס העולמי, אשר נושאים את תדרי להבות הבריאה, להקים מרכז רוחני הנושא את תדר למוריה ופתוח לכל מי שבליבו אהבה והבעת כוונה ללימוד רוחני ותרגול הכלים החדשים ולבריאת דרך חיים הרמונית מאוזנת וניזונה מאנרגית האהבה הקוסמית.

על פי מסריו של אדמה, מורה האנושות, כפר זה יגשים את הנבואה למפגש משותף, שלנו עמכם. עליכם להבין כי אנו רוטטים בתדר שהוא גבוה ומהיר מכם, לכן רובכם אינם רואים אותנו. על מנת שנוכל להיפגש יהיה עליכם להקים את כפר טלוס, בו יהיה המארג האנרגטי המדוייק לכך שאנו נוכל להתגלם בתודעת הממד החמישי, ואתם תוכלו לראותנו. כמו כן יהיו נציגים מעיר האור הטלוסאנית, אשר ייבחרו לעלות מעל פני השטח, על מנת לעזור ביישום הפרוייקט הייחודי והמשמעותי הזה.

IMG_4922
IMG_5004
DSC_0111
DSC_0149
1275413_10151823617468291_946716191_o
8c5308_aac508bdf096410ba4134ae70a18a879
8c5308_11d27a9046ff4ee39d4e25b54dd4e8a6 (2)
8c5308_08ccbefa1a614d3ea13d03e1c2e92b76
WhatsApp Image 2016-12-20 at 22.19.31
WhatsApp Image 2016-12-20 at 22.19.22
bottom of page