top of page

אחים ואחיות בני למוריה,

 

עם קריאתו של אדמה, להקים את מרכז האור הייחודי, בהר השאסטה בצפון קליפורניה  ארצות הברית, ביתם של בני למוריה , ופורטל אור מרכזי בפלנטה ארץ, 

הבנו את החשיבות הרבה שבהקמת הכפרים הטלוסיאנים.

תפקיד הכפר הינו לאחוז ולשמור על תדר טלוס, מתוך האחדות וחיי הקהילה משופעי הנתינה.

לאחר חשיבה מעמיקה, הגענו למסקנה כי על הכפר שיוקם במימד הגשמי, להתנהל כיחידה כלכלית עצמאית, אשר מבוססת על התנדבות חברים מהקהילה העולמית והוא יהווה מקום מפגש של בני למוריה, כאשר השפה המשותפת הינה שפת הלב.  

הכפר ינוהל על מנת לתחזק עצמו ולא על מנת ליצור רווחים כגוף עסקי.

המקום יתוחזק על ידי חברים אשר יבחרו לשהות בכפר, ולתפעל אותו באופן שוטף.

ארגוני טלוס העולמיים, או ארגוני אור, יוכלו להתארח בכפר, בתשלום שיכסה את ההוצאות השוטפות בלבד, לעבוד בכפר, ולהיות שותפים בתפעולו, להעביר סדנאות למטרות צמיחה, התקדשות והתעלות.

 

אנחנו מבינים כי אדמה פנה אלינו על מנת שניצור כפר הנושא בתדר מימד חמישי, ובכך לעדן ולרכך את האפשור של אחינו הלמוריאנים לצאת מההר ולהתגלם, בינינו בכפר.

 

ייעוד המקום

 

המקום הינו מרכז ארוח ופעילויות המיועד לאנשים המגיעים לטלוס ויליג' מכל העולם ומעוניינים לחוות את האנרגיות המיוחדות במקום ולעבור תהליכי התפתחות התודעה וההתעלות.

 

הקהל העיקרי יהיה זה של כל מי שמעוניין לעבור תהליכי צמיחה ומודעות ולהכין עצמו לשלב הבא אליו נעה פלנטה ארץ, חברים  מכל העולם וכן קבוצות אנשים המרגישים עצמם חלק מהקהילה הלאמוריאנית ועובדים עם תדר האהבה.

 

תיאור המקום: (כפי שהתקבל ע"י הכהן הגדול אדמה)

 

במקום יהיו:

 

  • חדרי אירוח צנועים ונעימים.

 

  • מבנה מרכזי שייקרא: מרכז אורליה ללימודים , טכסים והתקדשות.

  

  • מחוץ למבנה יהיו:

 

  • מבנה מרכבה תלת מימדית .

  • הפרמידות של 7 הלהבות המקודשות 

  • בריכה אקולוגית לטיפולים.

  • חממות לגידול תוצר מזון הכפר- ירקות, פירות.

  • מעגל ריפוי שמאני . 

תרומות מהלב

אנו מזמינים אתכם להירתם ולתרום למיזם ייחודי זה של הקמת הכפר הסטלוסיאני בשאסטה ארה"ב ובישראל.

כל תורם יקדד את תדרו בקריסטל אישי אשר יזרע באדמת הכפר בשאסטה או בכפר בישראל ויצור חיבור תדרי אנרגטי להזנה יומיומית מלב היכל הלמידה המקודש אל לב התורם.

התרומה תתבצע לחשבון טלוס ישראל שהינה עמותה הפועלת ללא מטרות רווח (ע"ר 530589323).

bottom of page